Skip Navigation Links

 Mezníky v historii firmy

1992
Firma Jiří Strouhal začíná působit na trhu. Od počátku zaměřila svou činnost na
inženýrskou geodézii, zpracování počítačových dat a tvorbu GIS.

1992 - 1993
 Spolupráce s firmou DIGIS, spol. s r.o. na tvorbě technické mapy města Ostravy.
      Rozvoj spolupráce se stavební firmou STASPO, spol. s r.o., která trvá dodnes.

1994 - 1995
 Realizace zakázek pro Muzeum BESKYD F-M, SMP, a.s. a další správce
      inženýrských sítí.

1995
Zahájení spolupráce s Transgas, s.p.

1996
Firma se transformuje na nový subjekt Jiří STROUHAL, s.r.o
      Zahájení spolupráce s firmou CATV s.r.o, Prostějov na zakázkách pro Český
      Telecom, a.s.
  Spolupráce s telekomunikačními firmami a současnou firmou
      Telefónica O2 Czech Republic, a.s. trvá dodnes.

1999
 Stali jsme se výhradními dodavateli geodetických dat firmy Transgas, s.p.
      pro VVTL a tranzitní plynovody na Moravě.

2003
 Firma začíná zajišťovat vedení důlně měřické dokumentace a činnost hlavního
      důlního měřiče na jednotlivých podzemních zásobnících plynu v ČR pro RWE
      Transgas, a.s. a později i pro nové majitele RWE Gas Storage, s.r.o. a innogy Gas
      Storage, s.r.o.
      Tyto služby zajišťujeme dodnes pro RWE Gas Storage CZ, s.r.o.


 
© 2009 - 2020 Webmaster |