Skip Navigation Links
komplexní služby v oblasti geodézie a zpracování dat
  Zajištění důlně měřické činnosti a výkonu funkce hlavního důl.měřiče
  Vedení digitální důlně měřické dokumentace
  Zaměřování postupu těžby
  Vytyčování podzemních děl
 
  Zpracování geodetických měření
  Tvorba výkresové dokumentace, schemat, map a mapových podkladů
  Transformace rastrových souborů
  Vývoj programových nádstaveb pro AutoCAD a MicroStation
 
  Výkon činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra
  Geodetické práce ve výstavbě
  Zaměření terénních úprav, podélné a příčné profily, výpočty kubatur
  Vytyčení vlastnických hranic pozemků
 
Jiří STROUHAL, s.r.o      Do Špice 744 / 35   |   725 29 Ostrava - Petřkovice
tel: 596 131 949   |   IČO: 25351931
© 2009 - 2020 Webmaster |